Öğrenci Koçu Ne Demek ?

Öğretmenlerin öğrencileriyle, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimlerini güçlü hale getirmek için; okul, dersler, sınavlar, hedefler, başarılar vb. konulara akılcı yaklaşarak, eğitim sistemine koçluk bakış açısıyla yön vermeye yarayacak bir hizmet sunulmaktadır. 

Öğrenciler, gelecekteki meslek yaşamlarını oluşturmak için değişik kurumlarda öğretim görürler. Bir yandan da kişilik ve kimliklerini oluşturma aşamasını geçirirler. Eğitim sistemi daha fazla öğretim ağırlıklıdır. Mevcut bu sistemde öğrencilerin; gerçek kimliklerini, yeteneklerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında, farklı yan çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini doğurur. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır. Öğrenci koçluğu eğitim süresi boyunca öğrenciler için çok değerli bir yol arkadaşıdır. Onu sonuca götürmek konusunda son derece önemli bir misyon üstlenmektedir.

ÖĞRENCİ KOÇUNUN ÖZELLİKLERİ

* Öğrenci koçu; derslerin içeriğini değil, öğrenme tekniklerini öğretir.

* Öğrenci koçu;  kendi belirlediği hedefi önermez, öğrenciye gerçek kendi hedefini buldurur.

* Yansızdır, yargısızdır.

* Rastlantısal değil, sistemli başarıları hedefletir.

*  Öğrencinin temsil sistemlerini tespit edip, uygun öğrenme teknikleri kullandırır. (Örneğin duygusal, görsel, işitsel)

* Hafıza ve okuma konusunda öğrencinin tekniklerle gelişmesini sağlar.

* Öğrencinin hedefe ulaşmaktaki azmini tekniklerle tespit eder ve destekler.

* Mutlaka bir plan ve strateji izletir, plandaki devamlılığı ve sapmaları denetler.

* Öğrencinin motivasyonu konusunda daima yaratıcıdır.

* Sadece öğrenciye değil, öğrenci uygulamaları çerçevesinde gerektiğinde aileye de danışmanlık yapar.

* Öğrencinin yol arkadaşıdır.

* Yeteneklerin farkına vardırır.

* Öğrencinin özdisiplin ve özgüven oluşturmasını sağlar ve destekler.

* Öğrencinin öğrenme isteğinin çeşitli yöntemlerle aktif kalmasını sağlar.

* Bütün değerler arasında yaşamsal denge oluşumunda öğrenciye yol göstericidir.

* Öğrencinin danışanlığından hem öğrenciye hem aileye geri bildirim verir.

* Sistemlerinde sabit kalmaz, sürekli yenilikler peşindedir.

* Cevapları kendi vermez, tavsiyede, öğütlerde bulunmaz, danışanına buldurur.

* Danışanlarına karşı koşulsuz sevgiyle doludur.

ÖĞRENCİ KOÇUNUN GÖREVLERİ:


Eğitim Koçu; Öğrencilerin va Danışanların  ilgi ve yetenekleri ile isteklerini bir araya getirerek;

*Okul başarısını yükseltme,

*Sınav başarısını yükseltme,

*Sınav ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırma,

*Aile iletişimindeki aksaklıları gidermeye yardımcı olma,

*Sosyal alanda başarıyı yakalamalarına yardımcı olma,

*Sosyal etkinliklere katılımlarını sağlama,

*Meslek seçimi,

*Zaman yönetimini sağlamaktır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNUN KATKILARI

Öğrencilerin kazanımları:
• Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever.
• Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.
• Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.
• Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.
• Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.

Örneğin; Koç öğrencinin neden ders çalışmadığı ile ilgilenmez. Koç öğrencinin nasıl sıkılmadan ders çalışabileceğiyle ve ailenin koçun yardımlarıyla buna nasıl katkı sağlayabileceğiyle ilgilenir. Ders çalışma sorunun çözümü yine ders çalışacak öğrencide olmalıdır. Öğrenci çözümünü kendisi bulmalıdır. Koç doğru soruları sorarak öğrenciye gitmesi gereken doğru yolu buldurmalıdır.

Mesleki yönlendirme konusunda koç yine hem öğrenci ile hem de aile ile iletişim halinde olarak, baskı yapan ailelerle gerekli görüşmeleri yapmalıdır. Önemli olan öğrencinin ne yapmasını gerektiğini söylemek değil; Ne yapmak istediğini bularak ona yardımcı olmaktır. Burada da yine doğru soruları sormak koçun görevidir.

Birçok öğrenci gelecekle ilgili kaygılar yaşamaktadır.Hatta bu kaygılar ailelerimizin de katkılarıyla saplantılara dönüşmektedir.Başarı başarı başarı… Sadece bu öğretilmektedir. Mutlu olmalarını hiç öğütlemeyiz onlara, sevdiğiniz mesleği yapmalısınız demeyiz hiç… Sadece çalışmak başarmak yüksek not almak ,yüksek puan almak.. .Sonuç bir sürü başarılı olduğu düşünülen ama mutsuz doktor, öğretmen, mühendis,işletmeci ,iktisatçı….


Bu sorunun çözümü ne okullar, ne dershaneler, ne özel derslerdir. Bu sorunun en önemli çözümü öğrencinin kendisidir. Ne yapmak istiyorsa onu yapmaya yönlendirmelidir. İçindeki cevheri kendisi ortaya çıkarmalıdır. Öğrenci her şeyi kendisi yapmalıdır. Kendisi keşfetmeli. Kendisini keşfetmeli, istediği mesleğe yönlenmeli ve sonuçta yaşamaktan zevk almalıdır. Sosyal alanda da başarılı, uyumlu toplumla barışık olmalıdır.

Bütün bunların yapılmasında çözüm öğrenci koçluğudur. Öğrenci Koçluğu öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır.

ÖĞRENCİ KOÇU KİMDİR?

Öğrenci koçu öncelikle eğitimin en önemli parçası olan öğretmen mesleğinin iyi bir uygulayıcısıdır.

Öğrenci koçu olabilmek için insan ilişkilerinde başarılı, eğitim ve teknolojik yeniliklere açık ve bu yenilikleri uygulayabilen, sorumluluk ve risk almaktan korkmayan, mesleki uygulamalarda esnek davranabilen, fikir alış-verişine açık, empati yeteneğine sahip, yapıcı doğru soruları sorabilen, kendisini sürekli geliştiren, ve hepsinden önemlisi; öğrencilerinin başarı için her şeyini ortaya koyabilen kişidir.

ÖĞRENCİ KOÇU NELER YAPMALIDIR?


Öğrenci koçunun yapması gerekli birçok görev vardır. Bu görevler zaman, mekân ve ihtiyaçlara göre değişmeli ve esnek olmalıdır. Ancak olmazsa olmaz görevler vardır. Bunlar;

Koçun görevi eleştirmek değildir. Her konuya yapıcı yaklaşılmalıdır. Eleştirmek öğrenciyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelmemize neden olabilir. Bu amaçlarımıza tamamen terstir.

Koçun görevi öğrencilerimizin kör noktalarını ortaya çıkarmaktır. Bu kör noktalar belki de öğrencimizin geleceğini aydınlatacaktır.

Koçun görevi öğrencinin sorununu öğrenci ile birlikte çözmektir. Çözüm öğrencinin içindedir. Koç bunu bulmalıdır. Bunu bulmada en iyi yardımcımız öğrencimizdir.

Koçun en önemli görevi belki de Doğru Soruları Sormaktır. Aslında hayattaki başarının anahtarı hayatla ilgili sorularda gizlidir. Eğer doğru soruları sorabilirsek başarı kaçınılmazdır.

Koç öğrencisi ile doğru iletişim kurmalıdır. Güven sağlanmadan hiçbir çalışma sizi doğru sonuca götürmez. Koçuna güvenmeyen öğrencinin onunla doğru paylaşım içinde olması beklenemez.

Koç mutlaka empati yapmalıdır. Onun neler hissedebileceğini düşünerek onunla daha iyi iletişim kurabilmelidir.

Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, öğrencinin bir numaralı sorunu “konsantrasyon”dur.

Öğrenci, odaklanma sıkıntısı ile dersi derste dinlemekte zorlanır. Ya da evde planlı ve düzenli çalışmaz. “Konsatre olamadığını” düşünür ve bunu aşamayacağı, zorlayıcı bir sebep olarak görür. Oysa öğrencinin çalışma arzusu varsa, konsatrasyon teknikleri çalışarak bu sorun aşılabilir.

Beyni etkili ve doğru yönlendirme ile konsantrasyon sıkıntısına çözüm bulmak mümkündür.

Çünkü konsantrasyon sorunu, teknik ve yöntemlerin düzenli uygulanmasıyla halledilebilir.

“Her insan eşsizdir ve ihtiyacı olan bütün kaynaklara sahiptir.”

3 ayrı bakış açısı ile ışık tutmaya çalışıyoruz.

Keşif ve gelecek odaklı,

Konsantrasyon geliştirme,

Çözüm odaklı koçluk,

Pek çok insan sınavlarda heyecanlanır, sınav kaygısı yaşar. Kendinizi yönetebilirseniz bir miktar kaygı iyidir, performansınızı arttırır ve sizi motive eder.

Ne istediğinizi ve neler yapacağınızı biliyor olmak ise size güç verir.

“Kendine En Uygun Alan/Bölüm ve Meslek Seçimi için“

Kendiniz için en doğru seçimi yapmak için ise açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olmalısınız.

“Önemli olan nerede olduğumuz değil, nerede olmak istediğimizdir.”

Önemli olan çok çalışmak değil, doğru ve etkili çalışmaktır.

Önemli olan sadece sınav ve okul başarısı değil, hayat başarısıdır.

Önemli olan hırslanarak yarışmak değil, kendimizi tanıyarak, kendi gücümüzü kullanmaktır.

Çünkü; kendini daha iyiye taşıyan herkes yarışın birincisidir.

Önemli olan başkalarının istediği gibi biri olmak değil, içimizdeki cevheri ortaya çıkarabilmektir.

Önemli olan öğrenmek değil, öğrendiklerimizi uygulayabilmek, gerçekten olmak istediğimiz insan olabilmektir.

Her birimiz, içinde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak, öğrenci koçluğu
çalışmasının özünü oluşturur.

Her öğrenci kendi içinde farklı algılama, görüş, öğrenme biçimi ve davranış biçimine sahiptir.

Her birey, farklı ihtiyaçlar ve çözümsel yaklaşımlar içinde yön bulur.

Ona öğüt vererek, nasihat ederek bunu yapamayız. Ona doğru sorular sorarak, kendi cevaplarıyla kendi yönünü bulmasına yardımcı olabiliriz.

Biz, öğrencilerimizin kendi başarılarını oluşturmasında onlara yol arkadaşlığı yapmak için yola çıktık.

Öğrenci Koçluğu çalışması, danışman (koç) ile danışan arasında gerçekleşir.

İlk görüşmede öğrenci koçu ile birlikte öğrenci birbirlerini tanırlar, çalışma konusu olacak ihtiyaçları belirlerler. Ve bu doğrultuda çalışırlar.

Öğrencinin ilk adımda istekli olması, tanımlanan, ortaya konulan durumu “halletmek” istemesi önemlidir.

Koçluk teknik ve yöntemleri, çözüm odaklıdır. Ve bu çözümü, çalışma süreci içinde kişi (öğrenci) kendi kaynaklarıyla bulur.

Öğrenci Koçluğu hizmetimizden yararlanmayı düşünen öğrencilerimizin aşağıdaki soruları kendilerine sormalarını öneriyoruz.

Sorulara verdiğiniz cevaplara bakın ve bu durumu değiştirmek istiyorsanız, bizimle tanışabilirsiniz. Kendinize bu konuda bir şans verin ve sadece tanışın.

Sonrasına siz kendi özgür iradenizle karar verin.

Konsantrasyonunuz yeterli mi? Daha iyi odaklanmak ister misiniz?

Keyifli olarak başarıya odaklanmak ister misiniz?

Sınav stresi ve kaygısı yaşıyorsanız, kontrol gücü sizde olsun ister misiniz?

Hedefinizi netleştirmek ve ne istediğinize tam olarak karar vermek ister misiniz?

Başkalarının sizi kontrol etmesi yerine, siz kendi kendinizi kontrol etmek, yönetmek ister misiniz?

Kötü öğrenci yoktur, sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimizin kendine özgü bir potansiyeli vardır. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

Sizin de meslek seçimi, çalışma becerilerinizi geliştirme, potansiyelinizi ortaya çıkarma ve hedeflerinize ulaşma konusunda desteğe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Ücretsiz tanışma seansı için arayın.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Öğrenci Koçluğu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Öğrenci Koçluğu eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Öğrenci Koçluğunu tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  Öğrenci Koçluğu eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Öğrenci Koçluğunu tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  Öğrenci Koçluğu eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Öğrenci Koçluğunu tıklayabilirsiniz.

 Denizli deki Öğrenci Koçluğu eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Öğrenci Koçluğunu tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :öğrenci koçluğu nedir - öğrenci koçluğu - sınav koçu kimdir - sınav koçu -

Yorumlar