Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçu Ne Yapar
Öğrenci Koçluğunda, öğrencinin nasıl çalışması gerektiği ile ilgili çalışmalar, algı konusunda, hatta yetenekler ve mesleki eğitim konusunda, bir takım çağdaş ve etkin testler yaparak , Koçluk yaptığımız öğrencilere özgü, yüksek performans almaya yönelik çalışma teknikleri oluşturuyoruz bu sayede de hep başarılı oluyoruz.Fakat biz, psikolog değiliz, ergen sorunları söz konusu olduğunda, öğrenci ve ebeveynleri ile görüşüp,  uzman psikologlara yönlendiriyoruz. Başka neler var bu programda? Örneğin, öğrencinin üzerine yoğunlaşabil
Öğrenci Koçu
Öğrenci koçluğunda, istenilen konuma gelmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Öğrencinin çalışma ortamı, okulu, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkileri incelenir. Kendisiyle ilgili, farkında olduğu ve/veya olmadığı, bilinçaltına yerleşmiş inanç kalıpları bulunur. Çeşitli tekniklerle bu kalıplar olumlu yönde değiştirilir. İlgi alanları, yetenekleri, yapmaktan keyif aldığı işler keşfedilip güçlü yönleri üzerinde durulur. Gerçekten ulaşmak istediği hedefler belirlenir ve gerekli adımların atılması için destek olunur.Ergenlik dönemind
Öğrenci Koçu Aranıyor
Teknolojinin günümüzdeki hızına, bizlerin hızının yetişemediği bu çağ içerisinde, en değerli varlıklarımız, yarınlarımızı emanet etme sorumluluğunu yüklediğimiz gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak yetiştirebiliyor muyuz?         En iyi okulları, en iyi dershaneleri, en iyi öğretmenleri sunma gayreti içerisinde olduğumuz gençlerimize, ergenlik çağı gibi hassas bir dönem içerisinde dört boyutlu bir liderlik edebiliyor muyuz?        Gençlerimize bu
Öğrenci Koçu Arıyorum
Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşmaya, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır. Koçluk, koç ve danışanı arasında oluşturulan profesyonel bir danışmanlık sürecidir. Bir hedef, bir amaç, bir sonuç elde etmek, bir çözüm geliştirmek adına Koçluk uygulaması yapılır.Koçluk seansları, kişilerin çözüme ulaşmak adına kendi içlerinde mevcut olan kaynaklarını harekete geçirdikleri bir süreci
Aile ve Öğrenci Koçluğu
Öğrenci, beklentilerini ve ulaşmak istediği sonucu gerçekleştirmesinde sorumluluk geliştirmelidir. Ancak, aile etkileşimi, bu sorumluluğun paylaşımında önem kazanmaktadır. Başarı bir takım oyunudur. Ebeveynin davranış ve yaklaşımı, onun başarısında önemli bir faktördür. Bugüne kadar öğrencilerle başarı odaklı uygulanan çalışmalarda, başarının tam olarak oluşturulması için ailenin yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğumuz yönündedir. Öğrenci, çocukluk ve ergenlik döneminde duygusal bir süreci yaşadığından, doğal olarak duygusal tepkiler vermekte, e
Öğrenci Koçluğu Nasıl Yapılır
Öğrenci koçluğu, tüm bu sürecin sizin için sorunsuz, çocuğunuz için keyifli, doyumlu ve başarılı bir hale dönüşmesinde ihtiyacınız olan rehberliktir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar. Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin a
Öğrenci Koçluğu Sertifikası
Koçluğu eğitim olarak düşünürsek ;  çok sayıda öğrencinin üstesinden gelmek için uğraştıkları ve zorluk çektikleri sınav sürecinde yaşanan büyük gelgitler, iniş –çıkışların yaşandığı bir gerçektir. çoğu zaman öğrenciler yapmaları gereken şeyleri bilmektedirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediğinden bu bilinenler uygulamaya geçirilemediği için öğrenciler bu konuda çok fazla sıkıntı çekmektedir. Öğrenci koçluğu; bu durumda olan öğrenciler için çok iyi bir yol arkadaşlığı olabilir. Onu sonuca götürmek için son derece önemli
Antalya Koçluk,Koçluk Antalya,Antalya Öğrenci Koçluğu
Öğrenci koçluğu öğrencinin tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için koç ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim sürecidirr. Öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur ve bu yolculukta öğrenci koçu olarak öğrenciye yapılan yol arkadaşlığıdır. Bu yolculuktaki hedef, öğrenciyi bulunduğu noktadan, istediği, arzuladığı başarılı noktaya ulaştırmaktır. Öğrenci koçluğu her zaman,öğrencinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği hakkındadır. Öğrencinin nerede olduğu ile olmak istediği yer arasındaki boşl
Öğrenci Koçluğu
Öğrenci koçu, öğrencilerin, sonuca varma konusundaki süreçte yol arkadaşıdır. Öğrencilerin sorunları,genellikle, doğru ve gerekli adımları atamamak, amaç belirleyememek,motivasyon, harekete geçememek, kararlılığı sürdürememekle özetlenebilir. Öğrenci Koçu, kişinin hedefinin belirlenmesinde yardımcı olduğu gibi, sonuca varmada da plan ve yol haritasının yapılmasını sağlar. Öğrenci Koçu, öncelikle kişinin kendini tanımasına, zayıf ve güçlü yanlarını bulmasına yardımcı olur. Daha sonra belirlenen öğrenci koçluğu programıyla, sınava hazırlanmanın y
Öğrenci Koçu Kimdir?
Öğrenci Koçu kimdir? Öğrenci Koçu ne yapar ya da ne yapmaz? Öncelikle koç insana sadece ne yapması gerektiğini söylemez. Öğrenmek bir koçluk istemeyebilir ama sınava hazırlanmak koçluk ister. Öğrenci Koçu, size nasıl sınava hazırlanmanız gerektiğini ya da ne yapmanız gerektiğini söylemez. Bunu çevrenizdeki birçok insandan duyuyorsunuz. Hem de duymak istemediğiniz halde duyuyorsunuz. Koç ne yapacağınızı söylemez. Koç nasıl yapılacağını gösterir. Nasıl yapılacağını göstermekle yetinmez yaparken nasıl zevk alındığını da gösterir. Biz öğrenci ko
Öğrenci Koçluğu Ve Sınav Kaygısı
Her 100 öğrenciden 65 ya da 70'inin sınav kaygısı taşıdığını belirten Profesyonel Öğrenci Koçu Cemal KONDU ders çalışmayı sürekli ertelemenin de bir sınav kaygısı belirtisi olduğuna dikkat çekiyor. Sınav Kaygısı; sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan, yoğun kaygı, endişe ve korku duygularının bir arada yaşanması durumu olarak tanımlanıyor. Normal olarak her insan çeşitli durumlarda bu duyguları yaşıyor; ancak henüz gelişimleri devam eden çocuk ve gençl
Öğrenci Koçu Neler Yapmalıdır?
Öğrenci koçunun yapması gerekli birçok görev vardır. Bu görevler zaman, mekân ve ihtiyaçlara göre değişmeli ve esnek olmalıdır. Ancak olmazsa olmaz görevler vardır. Bunlar; Koçun görevi eleştirmek değildir. Her konuya yapıcı yaklaşılmalıdır. Eleştirmek öğrenciyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelmemize neden olabilir. Bu amaçlarımıza tamamen terstir. Koçun görevi öğrencilerimizin kör noktalarını ortaya çıkarmaktır. Bu kör noktalar belki de öğrencimizin geleceğini aydınlatacaktır. Koçun görevi öğrencinin sorununu öğrenci ile birlikte çözme
Öğrenci koçu kimdir?
Koçluk kavramı 2000’li yıllarda Türkiye’de popülerlik kazanmış bir alandır, özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 13 yaşından büyük bireye eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik bir hizmettir.Öğrenci koçluğu çalışmaları içerisinde:- bireyi tanıma,- öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma,- etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama,
Öğrenci Koçluğu Eğitimi İzmir
Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Koçluk öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Ben ne istiyorum?Ben neler yapabilirim?Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?
Öğrenci Koçu Ne Demek ?
Öğretmenlerin öğrencileriyle, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimlerini güçlü hale getirmek için; okul, dersler, sınavlar, hedefler, başarılar vb. konulara akılcı yaklaşarak, eğitim sistemine koçluk bakış açısıyla yön vermeye yarayacak bir hizmet sunulmaktadır.  Öğrenciler, gelecekteki meslek yaşamlarını oluşturmak için değişik kurumlarda öğretim görürler. Bir yandan da kişilik ve kimliklerini oluşturma aşamasını geçirirler. Eğitim sistemi daha fazla öğretim ağırlıklıdır. Mevcut bu sistemde öğrencilerin; gerçek kimlikler
Öğrencilerin Kazanımları
• Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever. • Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır. • Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir. • Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar. • Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir. Hedef belirlemede en çok zorlanan grup ilköğretim okulu öğrencileridir. Maalesef okullarımız da sadece sınav ve sınava yönelik olarak sol beyni çalıştırmaya yönelik bilgiler verildiğinden öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve be
İzmir'de Öğrenci Koçu?
Amaç öğrencinin hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına, kendi farkındalığını, güçlü ve zayıf noktalarını görmesine, yaşama uyum sağlama becerileriyle donanmasına, sorunlarla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olmaktır. Yapılan araştırmalarda "eğitimde koçluk" uygulaması ile tanışan ve uygulayan okullardaki öğrencilerin istenmeyen davranışların azaldığı, öğrencilerin okula severek geldikleri, öğrenmeye karşı meraklı oldukları ayrıca sınavlardaki başarılarının da arttığı gözlenmiştir.Bu satırları karalarken gözümü kap
Öğrenci Koçunun Görevleri
Eğitim Koçu; Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri ile isteklerini bir araya getirerek; *Okul başarısını yükseltme, *Sınav başarısını yükseltme, *Sınav ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırma, *Aile iletişimindeki aksaklıları gidermeye yardımcı olma, *Sosyal alanda başarıyı yakalamalarına yardımcı olma, *Sosyal etkinliklere katılımlarını sağlama, *Meslek seçimi, *Zaman yönetimi, Konularında bireysel ya da takım çalışması yaparak destek sağlamaktır. Öğrenci koçluğ
Üniversiteyi Kazanabilmenin Yolu
Yapabilirsiniz, Başarabilirsiniz, İstediğiniz Üniversiteyi Ve Bölümü Kazanabilirsiniz! Henry Ford, her sabah New York’un kuzey kesimindeki evinden çıkar, güney kesimindeki işine yürürmüş. Yürürken de aklına o upuzun yolun tamamını getirmezmiş. Yola başladığında, “Bir blok ötede çiçekçi vardı; bu gün vitrininde ne tür çiçekler var acaba?” diye düşünür, çiçekçiyi geçtikten sonra, iki blok ötedeki gazete bayisine ulaşmayı hedefler, onu da geçince daha ilerideki mağazayı düşünmeye başlarmış. Bu şekilde her defasında kendisine birkaç yüz metrelik he
Öğrenci Koçluğu' nun Faydaları
Pek çok öğrencinin o genç bedenleriyle üstesinden gelmeye çalıştıkları ve zorlandıkları sınav sürecinde yaşanan büyük gelgitler, iniş çıkışların yaşandığı bir gerçektir. Aslında çoğu kez öğrenciler ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini bilirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediği için bu bilinenler yaşama geçirilemediği için pek çok sıkıntılar yaşanır. Bu durumda aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemeyen bir haldedirler. Okullara, dershanelere gidiyoruz, üstüne de özel dersler alıyoruz; fakat
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 23)
Sayfa:1 - 2